2006

Dauerleistungskühe nach Milch-kg 2006

Platz

Name

Kuh

Milch-kg

FE-kg

1. Pock Maria SUSI 105.090 8.389
2. Ableitner Johann BRUNI 80.084 6.183
3. Aschacher Florian FLINTE 80.024 6.393
4. Pock Maria SOFINE 79.364 5.634
5. Aschacher Florian FALTA 77.157 5.976
6. Ableitner Johann FABIA 73.736 5.169
7. Gassner Martin ALGE 71.424 6.575
8. Schmid Johann GLOCKE 68.111 4.983
9. Glettler Albert LIMONE 67.162 5.464
10. Aschacher Florian FALKE 64.581 5.133
11. Pock Maria BARBARA 64.578 5.079
12. Pock Maria SULEIKA 63.701 5.153
13. Aschacher Florian WENKE 62.974 4.448
14. Glettler Johann RISPE 56.173 4.273
15. Gassner Martin BRALINE 55.739 4.618
16. Aschacher Florian FARRA 55.646 3.967
17. Glettler Albert SILVIA 54.055 4.269
18. Aschacher Florian FALBE 53.888 4.247
19. Wahrbichler Johannes SUSI 51.692 3.805
20. Wahrbichler Johannes SISSI 50.760 3.740
21. Ableitner Johann BIGGI 50.048 3.899
22. Pohlhammer Markus NINA 50.000 3.327

Reihung der Mitglieder nach FE-kg 2006

Platz

Name

FE-kg 2006

1. Pock Maria 673
2. Glettler Albert 655
3. Ableitner Johann 652
4. Schmid Johann 632
5. Gassner Martin 606
6. Maigl Johann 590
7. Hofer Peter 583
8. Purkatshofer Johann 578
9. Sauseng Franz 573
10. FS Alt Grottenhof 552

Aufsteiger des Jahres 2006 nach FE-kg

Platz

Name

Steigerung der FE-kg gegenüber 2005

1. Wahrbichler Johannes, Stattegg 160
2. Maigl Johann, Kumberg 101
3. Gassner Martin, Graz 78
4. Hofer Peter, St. Radegund 66
5. Harb Franz, Weinitzen 62

Reihung der Mitglieder nach Milch-kg 2006

Platz

Name

Milch-kg 2006

1. Pock Maria 8650
2. Ableitner Johann 8604
3. Glettler Albert 8314
4. Schmid Johann 8173
5. Sauseng Franz 7539
6. Aschacher Florian 7447
7. Hofer Peter 7435
8. Purkathofer Johann 7295
9. Gassner Martin 7281
10. FS Alt Grottenhof 7272